Patiënten cycling

Corona informatie

Voorwaarden: - In onze accommodatie telt dat er ten allen tijde 1,5 meter afstand moet worden gehouden, zwemmen mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. Voor zover noodzakelijk voor de reguliere uitoefening van de activiteit in het water is afstand houden niet nodig. - Vooraf moet er een gezondheidsverklaring worden ingevuld - De kluisjes dienen gebruikt te worden; alleen handdoek, slippers en zwem benodigdheden mogen in de zwemzaal meegenomen te worden. - Kleedaccommodaties mogen gebruikt worden - Douches kunnen nog niet gebruikt worden - Aanwijzingen van personeel en beveiliging dienen altijd opgevolgd te worden - Het zitgedeelte in de hal en horeca is vooralsnog gesloten en het ophouden in de hal/ horeca is ook niet toegestaan - Het is wel mogelijk om koffie, frisdrank en ijs te krijgen, die men vervolgens buiten kan nuttigen - Reserveren is verplicht

Patiënten cycling

Patiëntencycling is een sport waar er gebruik wordt gemaakt van een hydrorider. Dit is een fiets, speciaal gemaakt om het water te gebruiken om weerstand op de trappers te geven. Deze  training kan op elk niveau aangepast worden. Doordat fietsen een circulerende beweging is, komt er weinig belasting op de knieën. Er bestaat daardoor ook geen opvangschok, zoals bij lopen of rennen wel het geval is. Hierdoor is de sport ideaal voor mensen met heup- of knieklachten. De beweging die vanuit de benen gedaan wordt, zorgt ook voor een draaiende beweging van de onderrug. Zo wordt de onderrug minder belast en worden de onderrugspieren aangesterkt. Naast de voordelen die het fietsen met zich meedraagt, zorgt het water voor een betere afvoer van afvalstoffen, waardoor herstel sneller plaatsvindt. Bij patiëntencycling wordt er ook gewerkt aan de conditie. Dit gebeurt op een voor u aangepast tempo, zodat de sport uiterst geschikt is voor hart- en vaatpatiënten.

De 10-badenkaart is 12 weken geldig.

Tijden

Dinsdag

09:00 - 09:45

Tarieven

Los bad
€ 6,00
10-badenkaart
€ 54,00
Overige tarieven
Info bij kassa