Wij mochten het Keurmerk Veilig & Schoon ontvangen

15-01-2022
15-01-2022

Wij mochten het Keurmerk Veilig & Schoon ontvangen

Het nieuw Landgraafs Zwemcentrum In de Bende ontving maandag 13-12-2021 het Keurmerk Veilig & Schoon. Wethouder Freed Janssen ontving het Keurmerk tijdens een bijeenkomst in het nieuwe zwembad uit handen van Mariska Hol, kwaliteitsmanager bij de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) stellen aan zwembaden.

Om het keurmerk te behalen wordt de organisatie doorgelicht in opdracht van de stichting Zwembadkeur door een onafhankelijk onderzoeker. In dit geval Loyd’s Register. Loyd’s Register doet dat aan de hand van 28 eisen die bepalend zijn voor de kwaliteit van badinrichtingen en zwemgelegenheden. Denk aan veiligheid, organisatie, kwaliteit van het personeel, waterkwaliteit, luchtbehandeling, vergunningen, schoonmaakkwaliteit en kwantiteit etc. ….

Papier is geduldig maar controle op toepassing in de praktijk wordt daarom ook gecontroleerd. Die audit op locatie door Loyd’s Register vond plaats in het nieuwe In de Bende op 7 juli 2021 met een follow up 18 oktober. Toen kwam het verlossend bericht dat In de Bende het keurmerk had verworven. Het is het 19e zwembad in Limburg dat het Keurmerk verwierf.

Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont locatie-manager Adriënne van de Laar en de personeelsleden van Zwemcentrum In de Bende aan dat verantwoord wordt gewerkt en bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed worden uitgevoerd door de medewerkers.

Bij de voorbereiding op de audit wist van de Laar zich niet allen gesteund door de teamleden. Ook bedrijfsleider Bert Heijnen van het oude In de Bende en directie-bestuur van Sportbedrijf Landgraaf BV droegen hun steentje bij.